واکاوی تجاری سازی علم و دانشگاهبه گزارش خبرنگار علمی ایرنا، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور عصر یکشنبه میزبان نشست تجاری سازی علم و دانشگاه با حضور اساتید و کارشناسان گرایش هایی از جامعه شناسی، فلسفه علم بود.
این نشست که بخشی از آن به سخنرانی کارشناسان و بخشی پرسش مستمعان گذشت، از سری نشست های تجاری سازی علم و دانشگاه است که به همت میز مطالعات اجتماعی مرکز تحقیقات برگزار شده و فراتر از تایید یا تکذیب دانشگاه های نسل سوم به دنبال یافتن نسبت دانشگاه های درآمدزا یا نسل سوم با جامعه فعلی ایرانی و پیامدهای اجرای یی چندوچون آن به ویژه‌ بدون مطالعات کافی بود‌.
در ابتدای این نشست استادیار دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی به تعریف فلسفه دانشگاه پرداخت و تاریخچه ای از آن در سه هزاره اخیر ارائه کرد‌.
دکترمیثم سفیدخوش گفت: سه ایده دانشگاه را از سده سیزدهم به بعد در اروپا می توانیم ببینیم؛ دانشگاه خدمتگزار به الهیات، دانشگاه در جست و جوی حقیقت و دانشگاه درآمدزا که در سده بیستم به عنوان ایده برتر معرفی شد و بسیاری از کشورها سعی کردند کل ساختار دانشگاه را بر اساس آن بازسازی کنند.
وی افزود: دانشگاه درآمدزا معطوف به نقد دانشگاه جست وجو گر بود که به شکل کامل نه درخاستگاه خود؛ یعنی آلمان که در آمریکا محقق شد.
سفیدخوش تصریح کرد: این دانشگاه دو پیامد مهم داشت، یکی پیوند آموزش و پژوهش و دوم تخصصی شدن علوم که زمینه را برای نقادی انگاره جست و جوی حقیقت پدید آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه کارآفرین را نتیجه پیوند با نیازهای جامعه دانست و اضافه کرد: با توجه به مختصات جامعه ایرانی و الزامات دانشگاه کارآفرین نمی توانیم خصوصیات چنین دانشگاهی را دقیق معرفی نهایی بکنیم و روند تجاری سازی در دانشگاه تحت تاثیر اراده ها و تشخیص های شخصی وضعیت دانشگاه های ایرانی را التقاطی کرده است.
وی تاکید کرد: مساله این است که به نظر می رسد به صورت اتفاقی انگاره تجاری سازی دانشگاه را از درون مجموعه ایده های مرتبط با دانشگاه ها مطرح کرده و می خواهیم اجرا کنیم، پیامدهای آن را نمی شناسیم، نسبت آن را با آرمان های الهیاتی نمی دانیم و تنها گفته می شود دانشگاه باید درآمدزا باشد.
سفیدخوش بحران اصلی را نداشتن طرح مشخص در این زمینه برشمرد و یادآور شد: بحران دیگر انحصارگرایی در اجرای تجاری سازی است؛ در حالیکه اگر از کنشگران دانشگاهی بخواهیم هر کدام بر اساس سوابق اساتید و دانشجویان، حوزه های علمی و تخصصی کاری خود و عوامل نظایر آن مستقلانه به برنامه ای برای دانشگاه بیاندیشد به تکثر دانشگاهی می رسیم.
وی همچنین به خصوصیت دیگر در نظام آموزش عالی پرداخت و افزود: کنشگران علوم انسانی همواره گلایه دارند که همه اراده و تصمیم به مهندسان سپرده شده است اما امروز با پدیده دیگر مدیریت گرایی روبرو هستیم که شبه دانش مدیریت می خواهد برای همه حوزه ها برنامه ریزی کند.

***سطح هزینه کرد دولت در دانشگاه های دولتی همچنان قابل توجه است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه سیاستگذاری نیز در این نشست با اشاره به ارتباط تنگاتنگ آموزش عمومی، آموزش عالی و بازار کار گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در آموزش عمومی و عالی از دهه 40 خورشیدی آغاز شد.
دکتر رضا امیدوار افزود: همه این سیاست ها فقط دلیل اقتصادی ندارد و مجموعه ای از دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و شرایط تاریخی موجب آن می شود.
وی با اشاره به افزایش شمار دانشجویان در دولت های گذشته اضافه کرد: در حالیکه بازار کار نشان داده تحصیلات عالیه دلیل یافتن شغل نیست، همچنان میزان علاقمندی برای ورود به دانشگاه ها زیاد است.
امیدوار با اشاره به بررسی بودجه بعضی دانشگاه های برتر کشور سال 90 و سال 96 نتیجه گرفت: سهم دولت به نسبت درامدهای اختصاصی کل بودجه عمومی دانشگاه ها کاهش نیافته و مثلا درآمدهای دانشگاه تهران در سال 90 حدود 25 درصد و در سال 96 نیز همین میزان از کل بودجه بوده است.
وی یاداور شد: تنها درآمدهای دو دانشگاه صنعتی شریف و علامه طباطبایی در این بررسی مقایسه ای از 25 درصد به 40 درصد افزایش یافته و دولت همچنان سهم قابل توجهی از حوزه آموزش را تامین می کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با وجود این به پولی شدن آموزش های عمومی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار سازمان سنجش نشان می دهد میانگین نمره های دانش آموزان ورودی دانشگاه به نصف رسیده؛ یعنی سطح آموزش افت کرده و امروز با دانشجویانی روبرو هستیم که از میزان سواد عمومی کافی برخوردار نیستند.
وی تاکید کرد: به رغم آنچه گفته می شود دولت به دلیل کسری بودجه مایل به خودکفایی دانشگاه هاست بررسی بودجه در سال های متمادی نشان می دهد در حوزه های عمومی کسری بودجه نداریم و می توانیم با منطقی کردن نظام تخصیص مسائل را حل کنیم. بودجه عمومی از سال 55 تا 95 به نصف رسیده است؛ یعنی بودجه عمومی در سال 55 حدود 46 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و اکنون به نصف تقلیل پیدا کرده است.
امیدوار با اشاره به تمایل خانواده ها برای تحصیلات عالیه فرزندان شان به رغم استقبال نکردن بازار از افراد تحصیلکرده افزود: عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه آموزش عالی از هم جدا نیست و باید دنبال راه حلی برای بازسازی آنها به شکلی بود که کنار یکدیگر مفید باشند.
وی تصریح کرد: دانشگاه بازیگر حوزه سیاستگذاری نیست و نقشی در این زمینه ندارد؛ ولی باید خود را تحمیل کند. هر چند از دانشگاه خواسته نشده در این زمینه کمک کند، باید خود را پرصدا فریاد کند.

*نیازمند مطالعات تجربی بر روند تجاری سازی علم و دانشگاه هستیم
مدرس انجمن جامعه شناسی نیز در این نشست ابتدا تاریخچه ای از دانشگاه های نسل اول، دوم و سوم ارائه کرد و گفت: دانشگاه‌ های نسل اول قرن 12 تا 18 مبتنی بر مطالعات بنیادین و فرآیندهای آموزشی هستند، نسل دوم اواخر نیمه دوم قرن 18 ابتدا در آلمان پاگرفتند و بر اساس جست و جوی حقیقت و با تاکید بر استقلال از مداخلات دولتی و دانشگاه های نسل سوم اوایل دهه 70 قرن بیستم شکل گرفتند و علاوه بر آموزش و پژوهش باید بر کاربردپذیری علم و دانشگاه توجه کنند.
سید حسام سلامت ادامه داد: اما در ایران آمیزه ای پیچیده از هم نشینی هر سه نسل دانشگاه ها را داریم که تنها در هر برهه تاریخی یکی از گفتمان ها غلبه داشته و امروز دست برتر به تجاری سازی و نسل سوم تعلق دارد.
وی با اشاره به دلایل این امر ادامه داد: کسری بودجه و لزوم کوچک سازی دولت همچنین ضرورت استقلال دانشگاه ها از راه استقلال مالی و ارتباط برقرار کردن دانشگاه با جامعه و تصریح بر استقرار اقتصاد دانش بنیان از جمله این دلایل است.
این دانش آموخته جامعه شناسی اقتصاد با تاکید بر انجام مطالعه تجربی برای شناخت روند تجاری سازی اضافه کرد: هنوز مطالعه مشخصی در قبال مولفه های تجاری سازی دانشگاه مانند استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری نداریم.
سلامت پیامدهای این وضعیت را اینگونه برشمرد و گفت: به واسطه تجاری سازی علم، عرصه انشگاهی بیش از قبل تابع دیگر عرصه های اجتماعی و اقتصادی شده است، گام به گام به دگردیسی ارزش ها و نظام های دانشگاهی روبرو می شویم و سیطره تجاری سازی به سوی غلبه بر همه قلمروهای دانشگاهی پیش می رود.
علمی**9157**1440
خبرنگار: منصوره شوشتری** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


تولید نمونه اولیه ابرخازن‌های پوشیدنی توسط محققان ایرانیبه گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری، امروزه تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ به زندگی بشر پیوند خورده‌اند و صنعت تولید تجهیزات الکترونیکی به‌سرعت در حال پیشرفت است. شرکت‌های بزرگ تولید تجهیزات الکترونیک به دنبال افزودن قابلیت‌های متعدد از جمله قابلیت انعطاف پذیری بالا به محصولات خود هستند. خازن ها جزیی جدایی‌ناپذیر در تجهیزات الکترونیکی، به‌خصوص تجهیزات الکترونیکی قابل‌حمل به شمار می‌روند. ازاین‌رو جهت استفاده در ادوات الکترونیکی منعطف قابل حمل و یا منسوجات هوشمند، تولید خازن‌های انعطاف‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد.
وحید بابااحمدی محقق دانشگاه صنعتی امبیرکبیر، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تولید تجهیزات الکترونیکی منعطف در رابطه با اهداف دنبال شده در این طرح گفت: در زمینه ساخت ادوات ذخیره کننده انرژی مشکلاتی نظیر عدم پایداری در برابر شست‌وشو و انعطاف کم ساختار وجود دارد که کاربرد گسترده آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. در طرح حاضر با نشاندن نانوصفحات گرافن روی بستری از جنس پارچه پلی استر این مشکل تا حدود زیادی حل شده است.
وی افزود: در واقع در این طرح یک نمونه ابرخازن پارچه‌ای تولید شده که پایداری زیادی دارد و پس از شست‌وشو نیز دچار افت کارایی نمی‌شود و می توان از آن در منسوجات هوشمند و یا ادوات الکترونیکی منعطف استفاده نمود.
تولید ابرخازن‌ها نیازمند ساختاری رسانا و با سطح مخصوص بزرگ است. در طرح حاضر این سطح بزرگ با استفاده از نانوصفحات گرافن تأمین شده است و استفاده از الکترولیت حالت جامد موجب شده تا بتوان ساختار خازن را به یک ساختار منعطف تبدیل کرد. این ساختارهای سه‌بعدی نانومتری موجب افزایش سرعت فعالیت‌های الکتروشیمیایی می‌شود که این امر در تبادل یون بسیار مؤثر است.
به گفته بابااحمدی، گرافن اکسید به دلیل سطح مخصوص بسیار بالا و همچنین پتانسیل تبدیل به گرافن، به‌عنوان ترکیب اصلی جهت تولید ابرخازن مورد استفاده قرار گرفته است. اما این ترکیب علی‌رغم خواص منحصربه‌فرد، پایداری بسیار پایینی در برابر رطوبت از خود نشان می‌دهد. ازاین‌رو در این تحقیق با استفاده از مواد کراس‌لینک کننده امکان افزایش پایداری شست و شوی گرافن اکسید و الکترولیت حالت جامد (PVA-H2SO4) میسر شده است. ساختار ابرخازن با استفاده از پرتودهی لیزر به ‌صورت مستقیم و با الگوی مشخص روی پارچه کراس لینک شده ایجاد می‌شود. با توجه به حضور الکترولیت جامد کراس‌لینک شده، می‌توان یک پوشش یکنواخت روی سطح ایجاد کرد. پس از ایجاد ساختار خازنی، از آنالیزهایی مانند پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی FESEM و رامان برای مشخصه یابی ساختار و از روش ولتامتری چرخه‌ای، امپدانس الکتروشیمیایی به‌منظور بررسی رفتار ذخیره‌سازی انرژی استفاده شده است.
نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های آزمایشگاهی حاکی از آن است که میزان دانسیته ذخیره انرژی در حالت‌های مختلف خمشی و پس از شست‌وشو 756 میکروفاراد بر سانتی‌متر مربع است و کارایی ابرخازن پس از 1000 بار سیکل شارژ/تخلیه به میزان 98.3 حفظ شده است.
شایان‌ذکر است نمونه اولیه این نوع پارچه‌ها تولید شده و در اداره مالکیت‌های معنوی به شماره ثبت اختراع 94582 به ثبت رسیده است.
وحید بابااحمدی– دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر مجید منتظر– عضو هیأت علمی این دانشگاه در انجام این طرح همکاری داشته‌اند. نتایج این کار در مجله‌ Journal of Power Sources با ضریب تاثیر 6.396 (جلد 367، سال 2017، صفحات 34 تا 41) منتتشر شده است.
علمی**1023**1440
تنظیم:ابوالقاسم تیموری** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه شنبه تا صبح یکشنبهاخبار داخلی
**********
* تهران – ایرنا – نخستین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه‌ زهرا (س) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.
* بغداد- ایرنا- مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری بعد از دیدار با نایب رییس پارلمان عراق تاکید کرد که روابط راهبردی دو کشور برای آینده منطقه خاورمیانه تعیین کننده است.
* تهران- ایرنا- بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه سخنان بی ربط مشاور امنیت ملی کاخ سفید در کنفرانس امنیتی مونیخ که طی آن از کشورهای جهان خواسته است در ایران سرمایه گذاری نکنند را در جهت سیاست ناکام ایران هراسانه دانست.
* مونیخ- ایرنا- محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وارد این شهر شد.
* تهران- ایرنا- رئیس‌جمهوری اسلامی ایران پس از سفر سه روزه به هند بامداد امروز (یکشنبه) به تهران بازگشت.
* تهران- ایرنا- زلزله ای به بزرگی 4.3 ریشتر ساعت 2 و 2 دقیقه و 11 ثانیه بامداد امروز (یکشنبه) حوالی کلاته خیج در استان سمنان را لرزاند.
* تهران- ایرنا- وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در پنجاه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ، تهران را به مقصد شهر مونیخ در کشور آلمان ترک کرد.
* همدان- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار خود از زندان همدان، از اظهار رضایت بازداشت شدگان ناآرامی های اخیر این استان از وضعیت رسیدگی به پرونده های خود در طول دوران بازداشت خبر داد.
* ساری- ایرنا- مجموعه رستورانی و تالارهای پذیرایی حاج محسن درمحمودآباد شنبه شب با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد.
* همدان- ایرنا- رئیس پلیس راه استان همدان گفت: مه غلیظ در جاده های برون شهری این استان موجب کاهش وسعت دید رانندگان به کمتر از 40 متر شد.
* زنجان- ایرنا- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: گفتمان حقوق شهروندی را باید به فرهنگ جامعه تبدیل کنیم تا با تغییر دولت ها دستخوش سلایق نشود.
* تهران- ایرنا- مدیر عامل شرکت ایکاپ اعلام کرد: تولید پژو 2008 بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته همچنان ادامه دارد.
* تهران- ایرنا- رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران پس از سفر سه روزه به هند، دهلی نو را به مقصد تهران ترک کرد.
* تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: طبق برنامه، ظرفیت تولید نفت در میدان‎های مشترک غرب کارون که اکنون روزانه 300 هزار بشکه است، تا پایان امسال به حدود 350 هزار بشکه در روز می‎رسد.
* تهران- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی گفت: پذیرش دانشجوی خارجی از یک سو دنیا را با پیشرفت‌های علمی کشور آشنا می‌کند و از سوی دیگر می‌توان بسیاری از مراکز دانشگاهی را از تعطیلی نجات داد.
* تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتباط با بازار و بازاریابی را حلقه گمشده اشتغالزایی دانست که تولید را به بخش مصرف وصل می کند.
* تهران- ایرنا- کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: ایران در حال رایزنی با روسیه درباره یک قرارداد واردات گندم است که به تهران اجازه می دهد، میزان صادرات آرد خود را به عراق افزایش دهد.
* تبریز- ایرنا- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی نسبت به ورود موج جدید بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به این استان هشدار داد و گفت: این بیماری علاوه بر پرندگان می‌تواند برای انسان نیز خطر ایجاد کند.
* تهران- ایرنا- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: جامعه ایران به افسران ضد فساد نیازمند است و قوه قضاییه باید پناهگاه تولیدکنندگان باشد.
* تهران- ایرنا- کورش سلیمانی، وحید نفر، شیوا خسرومهر، به ناز نادری و کاظم بلوچی برای ایفای نقش در نمایش کمدی «هملت و دن کیشوت» تعیین شدند و اجرای نمایش«اهالی هوا» تا چهارم اسفند تمدید شد.
* کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه، علت مرگ کبوتران وحشی اسلام آباد غرب را ابتلا به بیماری نیوکاسل فرم کبوتری اعلام کرد.

اخبار خارجی
**********
* مسکو- ایرنا- وزیر امور خارجه روسیه نسبت به رویکرد تبعیض آمیز غرب درباره منافع ایران در منطقه خاورمیانه انتقاد کرد.
* وین- ایرنا- کنفرانس مونیخ روز شنبه به صحنه دفاع از برجام برابر آمریکا تبدیل شد و ‘ارنست مونیز’ وزیر انرژی دولت باراک اوباما در حضور ‘جان سولیوان’ معاون وزارت خارجه دولت دونالد ترامپ با دفاع از برجام گفت: نقصی در برجام وجود ندارد که بخواهید، اصلاحش کنید.
* دمشق- ایرنا- ‘حامد حسن’ نماینده مجلس سوریه گفت: سوری ها به خاطر جنایت های گروه های تروریستی مورد حمایت رژیم صهیونیستی از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
* تهران- ایرنا- سفیر آمریکا در سازمان ملل ادعاهای تکراری خود در ارسال موشک های بالستیک از سوی ایران به یمن را در یادداشتی در روزنامه نیویورک تایمز بازخوانی کرد.
* پکن- ایرنا- آمارها نشان می دهد چین و ژاپن که در رقابت شدیدی برای واردات گاز طبیعی بسر می برند از بزرگترین وارد کنندگان این فرآورده در جهان در سال 2017 میلادی بوده اند.
* تهران- ایرنا- تارنمای خبری دهیل نوشت: داماد ترامپ در حالی که هنوز صلاحیت دائم امنیتی خود را احراز نکرده، در میان مقام های غیرامنیتی کاخ سفید بیشترین درخواست را برای دسترسی به اطلاعات محرمانه داده است.
* تهران- ایرنا- 2 شهروند فلسطینی در حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه زخمی شدند.
* مسکو- ایرنا- تعرض گروهی از فعالان رادیکال اوکراینی به دفتر سازمان همکاری های خارجی روسیه در کی یف و توهین به پرچم این کشور در پایتخت اوکراین، انزجار روسیه را در پی داشت.
* پکن- ایرنا- آمار جدید دولت چین نشان می دهد این کشور پس از یک دوره کاهش ذخیره دلاری بار دیگر میزان اوراق قرضه دلاری را افزایش داده است.
* تهران- ایرنا- بازرس کل استان کرکوک عراق گفت: مسئول اطلاعاتی امنیتی داعش در «ولایت کرکوک» دستگیر شده است.
* تهران- ایرنا- رئیس کارکنان کاخ سفید به دنبال رسوایی تنی چند از مقام های دولت ترامپ، اعلام کرد که همه تاییدیه های امنیتی کارکنان برای تکمیل تحقیقات پیرامون پیشینه آنان لغو می شود.
* تهران- ایرنا- در تازه ترین حمله جنگنده های سعودی به استان صعده در شمال یمن، 18 غیرنظامی از جمله شماری زن و کودک جان باختند.
* بلگراد- ایرنا- وزیر تجارت خارجی و همکاری های اقتصادی بوسنی و هرزگوین در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو بر حمایت از گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور تاکید کرد.
* تهران- ایرنا- پدافند هوایی گردان های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیستی را مجبور به ترک آسمان غزه کرد.
* تهران- ایرنا- رئیس جمهوری آمریکا از رسانه های ‘جعلی’ به دلیل پنهان کردن واقعیاتی که نشان دهنده عدم ارتباط او با تلاش روس ها برای تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، انتقاد کرد.
* اسلام آباد- ایرنا- فرمانده ارتش پاکستان گفت که کشورش علیه گروه های تروریستی اقدام کرده و هیچ جای امنی برای آنها در خاک کشورش وجود ندارد.
* مسکو- ایرنا- گروهی از فعالان سیاسی ملی گرای اوکرایی به ساختمان سازمان همکاری های روسیه در کی یف پایتخت اوکراین حمله کرده و پرچم این کشور را به زمین انداختند و به آن توهین کردند.
* دمشق- ایرنا- ارتش سوریه برای مقابله با گروه های تروریستی مستقر در غوطه شرقی ریف دمشق، نیرو به این منطقه اعزام کرد.
* الجزیره- ایرنا- وزارت خارجه سودان امروز شنبه اعلام کرد برگزاری نشست سه جانبه سودان، اتیوپی و مصر در مورد سد النهضه بنا بر درخواست اتیوپی به تعویق افتاد.
* مسکو- ایرنا- وزیر امور خارجه روسیه و دبیرکل ناتو دیدار و درباره مسائل مورد اختلاف دو طرف بویژه مناقشه شرق اوکراین گفت وگو کردند.
* تهران- ایرنا- نخست وزیر رژیم صهیونیستی با عصبانیت از همتای لهستانی خود که گفته بود در جنگ جهانی دوم جنایتکاران یهودی هم بودند، این اظهارات را اهانت آمیز خواند.
* تهران- ایرنا- جنگنده های رژیم صهیونیستی مواضع گردان های شهید عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را در نوار غزه بمباران کردند.
* دمشق- ایرنا- گروه های تروریستی تحریر الشام (جبهه النصره) و نورالدین الزنکی برای حمله به مواضع یکدیگر در استان های ادلب و حلب در حال نقل و انتقال هستند.
* تهران- ایرنا- خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که یک دستگاه تانک ارتش رژیم صهیونیستی در مرز با نوار غزه هدف قرار گرفت.
* اربیل- ایرنا- حیدر العبادی نخست وزیر عراق و نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان این کشور در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در آلمان دیدار و گفت وگو کردند.
* باکو- ایرنا- دولت تاجیکستان به منظور تامین امنیت ملی و مبارزه با تروریسم و افراطی گری ، خرید اینترنت ازکشورهای همسایه را غیرمجاز اعلام و شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی را موظف کرد، فقط از شرکت دولتی «تاجیک تله کام »، اینترنت خریداری کنند.
* تهران- ایرنا- انفجار و آتش سوزی در یک کارخانه روغن گیاهی در شهر دیئپ در شمال فرانسه تاکنون 2 کشته و 11 مصدوم به دنبال داشته است.
شبد**1953** 1379**تنظیم کننده: مرتضی شحنهانتهای پیام /*


مرزنشین گلستانی قوی مصدوم را تحویل محیط زیست دادرییس اداره محیط زیست بندرترکمن و گمیشان روزشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: نوجوان ترکمن اهل ساکن روستای آلتین تخماق این شهرستان (گمیشان ) در آبگیرهای حاشیه منطقه، این قوی مصدوم را مشاهده و به محیط زیست تحویل داد.
علی بیانی افزود: این پرنده از گونه های حمایت شده، است و پس از ثبت داده های مورفولوژیکی و اقدامات اولیه برای درمان به اداره امور حیات وحش محیط زیست گلستان انتقال داده می شود.
به گفته وی؛ با فرهنگ سازی انجام شده شاهد همراهی بیشتر مردم در زمینه حفاظت از محیط زیست هستیم.
وی ادامه داد که محیط زیست نیز در حد توان ازهمراهی این علاقه مندان به طبیعت و حیات وحش قدردانی می کند.
قو همانند خانواده اردک ها گیاهخوار بوده و به ندرت از موجوداتی مانند ماهی تغذیه می کند، این پرنده زیبا به دلیل وزن سنگین در ارتفاع کم پرواز نموده و به آسانی نیز مورد هدف قرار می گیرد.
سواحل و آبگیرهای بندرترکمن و گمیشان و بویژه تالاب گمیشان و خلیج گرگان درغرب و شمال غرب گلستان از محل های زمستان گذرانی پرندگان مهاجر و گونه های بومی است.
گلستان از معدود تنفس گاه های گونه های مختلف گیاهی و جانوری است و طیف گسترده ای از پرندگان همچون مرغابی، غاز، قو، پلیکان، باکلان، پرستوی دریایی، سلیم، کاکایی، چنگر، اگرت، خوتکا، گیلان شاه و تلیله را در خود جای داده است.
7333/1648
خبرنگار: علی قاسمی ** انتشار: پری سالارنیاانتهای پیام /*


تلفات کبوتران اسلام آباد آنفلوانزا نیست/به بیماری نیوکاسل فرم کبوتری و مسمومیت غذایی مشکوک هستیمبه گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه شنبه شب به نقل از دکتر نادر پرور اعلام کرد: پس از دریافت گزارش تلفات در کبوتران وحشی منطقه نهالستان اسلام آبادغرب، اکیپ های بررسی بیماری دامپزشکی به سرعت به منطقه اعزام شدند.
وی افزود: پس از بررسی های لازم و انجام کالبد گشایی، علائم کلینیکی و انجام آزمایش های ملکولی خوشبختانه که از نظر منفی بودن بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اطمینان خاطر حاصل شد.
وی اضافه کرد: طی هفته گذشته سه مرتبه توسط آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی استان آزمایش های تکمیلی مربوط به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تکرار شده که در همه آنها نتیجه منفی اعلام شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس علائم کالبد گشایی در درجه اول به بیماری ویروسی نیوکاسل فرم کبوتری و در درجه دوم به مسمومیت غذایی مشکوک هستیم.
پرور با اشاره به عدم تلفات در سایر پرندگان منطقه خاطرنشان کرد: بیماری ویروسی نیوکاسل مختص به پرندگان است و قابل انتقال به انسان نیست و لازم به ذکر است که فرم کبوتری نیوکاسل تنها در کبوتر ایجاد تلفات می کند.
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه با اعلام اینکه امکان تشخیص قطعی بیماری نیوکاسل فرم کبوتری در استان وجود ندارد، اظهار کرد: نمونه های تلفات به سازمان دامپزشکی کشور ارسال شده که نتیجه آن تا چند روز آینده اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.
پرور تاکید داد: مردم به هیچ وجه نگران نباشند منطقه تحت پایش مستمر اکیپ های دامپزشکی است و این بیماری قابل انتقال به انسان نیست.
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه گفت: با همکاری محیط زیست و ادارات ذیربط کلیه تلفات جمع آوری و به صورت بهداشتی دفن شده و عملیات دفن بهداشتی لاشه ها تا پایان تلفات ادامه خواهد داشت.
گفته می شود طی روزهای اخیر بیش از چهار هزار قطعه کبوتر وحشی در شهرستان اسلام آبادغرب به دلایل نامعلومی تلف شده است.
8066 انتشاردهنده:علی مولویانتهای پیام /*


برگزاری اولین دوره مدرسۀ آشکارسازی، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی با حضور دانشمندان اتحادیۀ اروپابه گزارش پنجشنبه شب ایرنا،در این دوره که در چارچوب همکاری های تحقیق و توسعۀ جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در راستای اجرای ضمیمۀ 3 برجام و ببانیه مشترک ایران و اتحادیه در سمینار اخیر اصفهان برگزار می شود، دو تن از دانشمندان مرکز تحقیقات مشترک اروپایی JRC طی کارگاه هایی در روزهای 24 و 25 بهمن ماه به تشریح آخرین یافته ها و تجربیات جهانی در حوزۀ آشکارسازی و دزیمتری (دزیمتری یک سیستم بازرسی کانتینرها با پرتوهای فوتونی دو انرژی) و حفاظ سازی پرداختند.
گفتنی است در افتتاح این نشست دو روزه که با حضور و سخنرانی برخی مسئولین سازمان انجام شد، رضایی، مدیرکل امور بین الملل سازمان به بیان خلاصه ای از همکاری های هسته ای ایران و اتحادیه اروپا به ویژه در حوزه های ایمنی و تحقیق و توسعه پرداخت. وی با اشاره به بازدید دانشمندان کشورمان از برخی مراکز تحقیقاتی اروپایی برگزاری چنین دوره هایی را برای کسب تجربیات بین المللی مهم توصیف کرد.
بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد روند تفاهم همکاری های قید شده در برجام ادامه یافته و تعهدات اتحادیه اروپایی و کمیسیون اروپا در ضمیمه مربوطه در برجام بطور کامل اجرایی شود. سخنگوی سازمان همچنین یادآوری نمود که ایران مادام که همه طرف ها به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
در بخش دیگری از مراسم افتتاحیه دکتر موافقی، رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در سخنانش ضمن تشریح اهداف و موضوعات مورد بررسی این مدرسه گفت: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در راستای وظایف خود در جهت توسعه کمی و کیفی آموزش های تخصصی در علوم هسته ای نسبت به برگزاری مدرسه های زمستانه و تابستانه و نیز سایر دوره های تخصصی اقدام نموده و در آینده نیز برنامه های مهم دیگری را اجرا خواهد کرد.. دکتر موافقی افزود: هدف از برگزاری این رویداد جبران کمبود دروس و دوره های نظری و عملی برای رشته های دانشگاهی نظیر ‘فیزیک ذرات’، ‘مهندسی و فیزیک هسته ای’، ارتقاء کیفی دروس آشکارسازی و آزمایشگاه‌های مربوطه در این رشته ها و همچنین ارتقاء دانش افرادی است که در مراکز و پروژه‌های درگیر با منابع پرتو فعالیت می‌کنند.
مایکل هالت، یکی از دانشمندان اروپائی حاضر در مراسم به نمایندگی از طرف مراکز مشترک تحقیقاتی اروپا در بخشی از سخنانش ضمن حمایت از اجرای تعهدات برجامی بر ادامه همکاری ها در زمینه های تکنولوژی هسته ای تاکید کرد. وی تحقیق و توسعه و تبادل تجارب در زمینه های مختلف تکنولوژی هسته ای را از جمله موضوعات مهم در همکاری های بین المللی اتحادیه توصیف کرد.
در مراسم افتتاحیه بقائی، دبیر ستاد برجام بعنوان نماینده وزارت امورخارجه و کریستو پولنداکوف، سفیر بلغارستان در تهران که کشورش هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه را بر عهده دارد نیز به عنوان نماینده اتحادیه اروپا حضور داشتند. دبیر ستاد برجام در سخنان خود بر اهمیت اجرای همکاری های ایران و اتحادیه در چارچوب ضمیمه سه برجام اشاره نمود.
خاطرنشان می سازد نخستین مدرسه آشکارسازی ، دزیمتری و حفاظ سازی پرتوی تاکنون در قالب 50 جلسه نظری و عملی در محل سازمان و برخی مراکز تحقیقاتی و بیمارستانی برگزار شده و تا 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
شبس **1488 * انتشار دهنده: بهمن بامداد**انتهای پیام /*


ساخت مواد هوشمند با عملکردی شبیه عضلاتبه گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، کافی است این ماده کشسان تحت فشار مکانیکی قرار گیرد؛ برای مثال خم شود، تا استحکام آن 300 درصد افزایش یابد. در آزمایش های اولیه این ماده که به صورت یک نوار انعطاف‌پذیر بود، در اثر فشار مکانیکی به یک کامپوزیت سخت تبدیل شد که قادر است 50 برابر وزن خود را تحمل کند.
این ماده برای تغییر ویژگی‌های خود به منبع انرژی خارجی مانند گرما، نور یا الکتریسیته نیاز ندارد. محققان این ماده را با استفاده از یک راهکار جدید ساختند که امکان تولید فلز فراسرد را فراهم می‌کند. فراسرمایش فرآیندی است که در آن مایعات طی سردشدن سریع بدون هسته زایی به دمایی پایین‌تر از نقطه انجماد معمولی خود می‌رسند، بدون اینکه منجمد شوند. مایع فراسرد حالتی شبه پایدار دارد و با اضافه کردن مقدار اندکی از ماده جامد یا در صورت تشکیل یک کریستال کوچک، بی درنگ شروع به انجماد می‌کند.
با قرارگرفتن قطرات فلز مایع در مجاورت اکسیژن، ذرات بسیار ریزی به ابعاد 20 میلیونیم متر روی سطح فلز مایع ایجادشده و یک لایه اکسیدشده تشکیل می‌دهند که مانع سخت شدن فلز مایع می‌شود.
محققان توانستند راهکاری بیابند که این ذرات را بدون شکستن با مواد کشسان ترکیب کنند. هنگامی که این ترکیب در معرض فشار مکانیکی مانند فشردگی، خم شدن و پیچیدن قرار می‌گیرد، لایه خارجی شکسته، ذرات فلز مایع از آن خارج شده و در مجاورت اکسیژن سخت می‌شوند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Materials Horizones منتشر شده است.
علمی (6)**9259**1834
مترجم: سپیده کاشانی** انتشار: ناهید شفیعیانتهای پیام /*


استاندار: بوشهر نیازمند دانشگاهی پیشرفته استبه گزارش ایرنا، عبدالکریم گراوند روز پنجشنبه در جشنواره بیست و پنج سالگی دانشگاه خلیج فارس افزود: در پیشرفت استان بوشهر راهی جز توجه به دانشگاه و منابع انسانی وجود ندارد و در این راستا دانشگاه بعنوان یک عامل مهم در توسعه نیروی انسانی متخصص و متعهد باید مورد حمایت ویژه باشد.
وی یادآورشد: دانشگاه خلیج فارس در 25 سال گذشته افتخارات بزرگی کسب کرده که این نقش آفرینی حمایت بیش از پیش مسئولان استان بوشهر و همچنین مسئولان وزارت علوم از این دانشگاه را ضرورت بخشیده است.
وی یادآورشد: دانشگاه در هر منطقه زمینه ساز توسعه و پیشرفت در ابعاد انسانی، جامعه و منطقه است و می‌تواند پیشران توسعه و آبادانی شود.
گراوند با بیان اینکه توسعه و پیشرفت جامعه بدون دستیابی به تکنولوژی و فناوری روز امکان پذیر نیست اظهارداشت: دانشگاه خلیج فارس بوشهر در این راستا گام بر می‌دارد و توسعه شتابان استان بوشهر را بیش از پیش فراهم می‌کند.
گراوند اظهارداشت: قرار گرفتن دانشگاه خلیج فارس در جمع یک درصد دانشگاه های برتر دنیا نشان از ظرفیت های علمی این دانشگاه است.
وی بیان کرد: در سال گذشته بیش از 120 ریال اعتبار به دانشگاه خلیج فارس اختصاص یافت که این مهم با هدف شتاب بخشی به روند پیشرفت این دانشگاه صورت گرفت.
استاندار بوشهر افزود: سرمایه گذاری 72 میلیارد دلاری وزارت نفت در استان بوشهر که با نرخ ارز امروز چیزی معادل 130 میلیارد دلار است این مهم نیاز توجه ویژه به استان و دانشگاه‌های آن را افزایش داده است.
7212/ 6045**خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده:اکبر اقبال مجردانتهای پیام /*


چهار پروژه دانشگاه خلیج فارس بوشهر به بهره برداری رسیدبه گزارش ایرنا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر در این آئین گفت: مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با یک هزار و 300 متر مربع ایجاد شده و در این عرصه 20 تیم نوآور فعالیت دارند که درصدد افزایش آن به 40 تیم هستیم.
شهریار عصفوری افزود:بودجه راه‌اندازی مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 40 میلیارد ریال است.
وی آموزش و سرمایه گذاری را یکی از فعالیت‌های اصلی مراکز کارآفرینی دانست و گفت: مراکز نوآوری و کارآفرینی، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته‌ای از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد.
عصفوری ادامه داد: آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه نیز با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی جدید با 140 میلیارد ریال افتتاح شد.
وی عنوان کرد: این مجموعه قابلیت ارائه خدمات به تمامی متقاضیان از دانشگاه شامل دانشجو، هیات علمی، شرکت‌های تجاری، صنایع و دیگر حوزه‌ها را دارد.
عصفوری با اشاره به افتتاح پژوهشکده نفت و گاز گفت: این مرکز با زیربنای 100 متر مربع در دانشگاه خلیج فارس بوشهر ایجاد شده که به عنوان زیرساختی برای مرکز نوآوری و کارآفرینی محسوب می‌شود.
وی بدون اشاره به اعتبار صرف شده برای راه اندازی این مرکز یادآورشد: دانشگاه خلیج فارس حوزه نفت و گاز و انرژی را به عنوان دو حوزه راهبردی در سند توسعه خود هدف‌گذاری کرده است.
عصفوری ادامه داد: دانشگاه توسعه بیشتر ارتباط با صنعت نفت به ویژه در میادین محدوده استان بوشهر را در دستور کار خود قرار داده که با افتتاح پژوهشکده نفت و گاز این حرکت شتاب جدی تری به خود می‌گیرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس بوشهر گفت: همچنین مرکز کارآفرینی اجتماعی دانشگاه خلیج فارس با هدف نقش آفرینی در رفع مشکلات اجتماعی ایجاد شده است.
عصفوری گفت: کارآفرینان اجتماعی نگرش‌های خلاقانه برای حل مسائل اجتماعی را جهت ایجاد ارزش اجتماعی به‌کار می ‌برند.
7212/ 6045**خبرنگار: عبدالصمد شهریاری**انتشار دهنده:اکبر اقبال مجردانتهای پیام /*


خیران سلامت پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردندبه گزارش ایرنا، اسماعیل غنیان روز پنجشنبه درنشست شورای خیران سلامت استان بوشهر افزود: همچنین تا نیمه اول امسال نیز خیران سلامت بیش از 350 میلیارد تومان در بخش سلامت سرمایه گذاری کرده اند.
وی با تاکید براینکه خیران سلامت بعنوان بازو در کنارمسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارند،گفت: در زمان حاضر مجمع خیران سلامت با 90 هزار نفر نیکوکار در 270 نقطه کشور دفتر دارد .
وی گفت: ساخت بیمارستانها و مراکز درمانی کوچک، تقویت زیرساختهای درمانی در مناطق مختلف و کمک به نیازمندان از جمله خدماتی است که خیران سلامت ارائه کرده اند.
غنیان افزود: هرچند در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش اجتماعی ایجاد شده ولی باید این حوزه در کنار مجمع خیران سلامت درمسیر هم افزایی همدیگر و با هدف برطرف کردن مشکلات بخش سلامت گام بردارند.
وی گفت: مجمع خیران سلامت براساس نیازها و اولویت بندی دانشگاههای علوم پزشکی برنامه های خود را پیش می برد.
وی تصریح کرد: در زمان حاضر مجمع خیران سلامت کشور در حدود هزار میلیارد تومان پروژه در بخش های مختلف درمانی در دست ساخت دارد.
غنیان گفت: با وجود همه کارهای بزرگی که در نظام سلامت کشور انجام شده ولی هنوز احساس می شود که نیازهایی در این بخش وجود دارد که حضور خیران در این بخش در برطرف کردن نیازها بسیار موثر و کارساز بوده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز گفت: یکی از آثار ماندگار خدمت در عرصه سلامت است که با فعالیت مجمع خیران سلامت گام های مهم و ارزشمندی تاکنون برداشته شده است.
آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: با وجود کارهای شاخص در بخش سلامت ولی در فضای آرمانی در تمام ارکان سلامت نیازمند برنامه ریزی دانش بنیان و عملکردی جهادی هستیم.
وی تصریح کرد: در زمینه زیرساخت ها، تجهیزات، تخت های بیمارستانی، خدمات پیرامونی، خدمات نقدی و اعتباری باتوجه به ناتوانی برخی خانواده ها در پرداخت هزینه های درمان نیازمند توسعه جدی هستیم.
وی برضرورت بهره برداری هرچه سریعتر از همراه سراهای بیمارستانی و تقویت تجهیزات درمان در استان بوشهر تاکید کرد.
صفایی بوشهری گفت: تنظیم سند چشم انداز مجمع خیران سلامت و تعیین نقشه راه برای انجام فعالیتی جهادی در بخش سلامت ضروری است.
مدیرعامل مجمع خیران سلامت استان بوشهر نیز گفت: دفتر مجمع خیران سلامت در بوشهر، برازجان، گناوه و عسلویه، ایجاد همراه سرای بیمار در بیمارستان شهدای خلیج فارس، ساخت درمانگاههای تخصصی و خانه بهداشت در شهرستانهای دشتی و گناوه از جمله کارهای این مجمع دردو سال گذشته دراستان بوشهراست.
علیرضا صفایی گفت: تاکنون برای همراه سرای بیمارستان شهدای خلیج فارس هفت میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار از دفتر مرکزی مجمع خیران سلامت هزینه شده و سه میلیارد و 600 میلیون ریال نیز از محل کمک خیران سلامت استان برای خرید مصالح هزینه شده است.
وی گفت:ساخت مرکز بهداشت در شهرستان دشتی، خانه بهداشت در روستای مال قائد گناوه، مرکز اورژانس در گناوه، همراه سرای بیمار دربیمارستان شهید گنجی برازجان، خانه بهداشت در روستای خون عسلویه و احداث غسالخانه در بخش کاکی شهرستان دشتی از جمله دیگر پروژه های در دست ساخت مجمع خیران سلامت استان بوشهر است.
وی با اشاره به اهدای قطعه زمینی به دانشگاه و یک واحد ساختمانی در گناوه برای احداث درمانگاه افزود: کمکهای نقدی جمع آوری شده مجمع خیران سلامت از سال 94 تا 96 بالغ بریک میلیارد و 380 میلیون ریال بوده که در بخش های مختلف هزینه شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر نیز گفت: سلامت در وزارت بهداشت از محدوده بهداشت و درمان خارج و به سمت اجتماعی شدن می رود.
سعید کشمیری افزود: برهمین اساس 50 تا 60 درصد سلامت جامعه در اختیار سایر سازمانهاست.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست های دانشگاه جلب خیران و استفاده از توان مردم در کمک به همنوعان و بیماران است که در این راستا مجمع خیران سلامت گام های موثری برداشته است.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*